Skip to main content

Нүүр хуудас

ЛИЙД Төгсөгчдийн холбоо

Монголд ардчиллыг бэхжүүлэх, манлайлагч залуусын ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой LEAD Mongolia хөтөлбөрийн төгсөгчдийн санаачилгаар 2018 онд байгуулагдсан.

ЛИЙД Төгсөгчдийн Холбооны цахим хуудаст тавтай морилно уу.

247
Гишүүн
37
Түнш, хамтрагч
4534
Үр шим хүртэгч
1585000
Хүнд нөлөөлөв

Үйл ажиллагаа

Бид дараах чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

Ил тод байдал

Авилгатай тэмцэх, ил тод байдлыг сайжруулах

Байгаль орчин, хотжил

Байгаль орчин, хотжилт

Ажилгүйдэл, ядуурал

Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах

Залуусын оролцоо

Нийгэм дэх залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Биднийг дэмжигч, хамтрагч байгууллагууд

Бид ардчилал, хүний эрх, залуусын оролцоог дэмжигч дотоод, гадаадын байгууллагуудтай идэвхитэй хамтран ажилладаг

Инстаграм дахь бидний хуудас leadalumniassociation