Skip to main content
 • Залуу сонгогчдын ирц, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
  Залуу сонгогчдын ирц, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

  Н.Мягмарцоож
  Доктор (PhD), дэд профессор

  Монголын сонгогчдын ирц (1992 – 2021): Сонгогчдын ирц тогтвортой буурсаар ирсэн, сонгогчдын нас ахих тусам ирц өндөр байдаг, эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэйчүүдээс илүү байдаг.

  Сонгогчдын ирц гэдэг нь сонгуулийн санал хураах өдөр сонгогчид санал өгөх эрхээ хэрхэн ашиглаж байгааг илэрхийлдэг бөгөөд саналаа өгсөн сонгогчдын саналын хүчинтэй, хүчингүй, санал тэмдэглээгүй зэргийг оруулан тооцож гаргадаг.

 • Humans of UB | Сонгуулийн ирцийн мэдээ ба технологийн шийдэл
  Humans of UB | Сонгуулийн ирцийн мэдээ ба технологийн шийдэл

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн ирцийн мэдээг цаг тутам, 12 насны ангиллаар олон нийтэд нээлттэй, ойлгомжтой, ил тод мэдээлэхээр Сонгуулийн ерөнхий хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ирцийн мэдээг анх удаа технологийн тусламжтайгаар бүрдүүлж, мэдээлэх тус ажилд "ЛИЙД төгсөгчдийн холбоо" ТББ хамтран ажиллаж байгаа юм. Энэхүү ажлыг хамтран хэрэгжүүлж буй байгууллагуудын төлөөллөөс тодруулга авснаа хүргэж байна.

  Д. Жанчив: Технологийн хөгжил бидний амьдралыг илүү хялбарчилна

 • Сонгуулийн дата хакатон
  Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ирцийг 12 насны ангилал, газарзүйн байршлаар нарийвчилж харуулна

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн ирцийн мэдээг олон нийтэд нээлттэй, ойлгомжтой, ил тод мэдээлэхээр Сонгуулийн ерөнхий хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ирцийн мэдээг анх удаа технологийн тусламжтайгаар бүрдүүлж, мэдээлэх тус ажилд ЛИЙД төгсөгчдийн холбоо ТББ хамтран ажиллаж байгаа аж. Энэхүү ажлын хүрээнд дараах шийдлүүд хийгдэх юм байна.

  1. Сонгогчдын ирцийг хүйс болон нийт 12 насны бүлгээр ангилж харуулна

 • AstraZenca, SinoPharm, Sputnik-V аль нь вэ?
  AstraZenca, SinoPharm, Sputnik-V аль нь вэ?
  ЛИЙД төгсөгчдийн холбооноос сар бүр гишүүддээ зориулан зохион байгуулдаг Alumni Talk Series 2.7 -д 3-р сарын 25-ны өдөр Л. Дэлгэрзул болон Д. Мандахнаран нар уригдан оролцож "AstraZenca, SinoPharm, Sputnik-V аль нь вэ?" сэдвээр цахим ярилцлага хийлээ.