Skip to main content
  • Оройлог
    Оройлог
    ЛИЙД төгсөгчдийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг уламжлжлт "Оройлог" шинэ гишүүдээ хүлээн авах арга хэмжээг 2020-2021 оны шинэ удирдах зөвлөл амжилттай зохион байгууллаа.