Skip to main content
Төсөл

"Сонгогчдын ирцийг ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэх загварыг бий болгох" төсөл

2020 оны 2-р сараас 7-р сарын хооронд 2019-2020 оны Удирдах Зөвлөлийн санаачлан хэрэгжүүлсэн улсын их хурлын сонгуулийн үед залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой хэрэгжүүлсэн "Сонгуулийн дата хакатон" төслийн амжилт, үр дүнд үндэслэн "Сонгогчдын ирцийг ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэх загварыг бий болгох" бас нэг сонирхолтой, чухал төслийг Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэхээр сонгогдлоо. Уг төслийн хүрээнд хууль эрх зүй, дата анализ болон нөхцөл байдлын судалгааг хийж, сонгуулийн ирцийн мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэйгээр түгээх санал, загварыг гаргах юм.

Төслийн менежерээр Н.Ганчимэг (MN17), зохицуулагчаар О.Мөнгөнтуяа (WL), санхүүчээр Б.Батзаяа (US17) нар ажиллаж байна. Мөн П.Алтанчимэг (US18), Ү.Амарбат (MN17) нар зөвлөх судлаачаар ажиллах юм. Дараа дараагийн сонгууль улам ил тод, ирцийн мэдээлэл хурдан шуурхай иргэдэд нээлттэй хүрдэг болоход LEAD-ийнхний зүгээс хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байгаа төслийн багийнханд амжилт хүсье!