Skip to main content
"Сонгогчдын ирцийг ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэх загварыг бий болгох" төсөл
"Сонгогчдын ирцийг ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэх загварыг бий болгох" төслийг Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэхээр сонгогдлоо. 
Subscribe to Сонгогчдын ирцийг ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэх загварыг бий болгох