Skip to main content

2019-2020 оны Удирдах баг

Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд

ЛИЙД төгсөгчдийн холбооны 2019 - 2020 оны удирдах зөвлөл нь 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, УЗ-ын даргаар Б.Батзаяа (US 2017) ажиллаж, Хяналтын зөвлөл 3 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулжээ. 

УЗ нь Лийд Төгсөгчдийн цуврал ярианууд, Оройлог шинэ гишүүдээ хүлээн авах арга хэмжээ, АНУ-ын ЭСЯ-ны санхүүжилтэйгээр  "LEADing Дорноговь" төслийг, Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн (БНОУХ)-тэй хамтран залуучуудын дундах ардчиллын тухай ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх төсөл зэрэг гол үйл ажиллагааг хэрэжүүлэн ажилласан юм. Үүнээс гадна Азийн сангийн санхүүжилттэйгээр Зориг сан, Глобал шэйпэрс Улаанбаатар нийгэмлэгтэй хамтран Сонгуулийн дата хакатоныг амжилттэй зохион байгуулсан билээ

 Сонгуулийн дата хакатон дэлгэрэнгүй : https://fb.watch/82JlkMESQg/.