Skip to main content
Story of Sport Gurus
Alumni Talk Series Vol 2.3 арга хэмжээг “Story of Sport Gurus” сэдвийн дор 2020 оны 11-р сарын 30-нд цахимаар зохион байгуулж, нийт 168 төгсөгч үзэж, сонирхсон асуултдаа хариулт авсан юм. Тус арга хэмжээнд ЛИЙД гэр бүлийн спортлог гишүүдээс буюу тууштай байдал, шаргуу бэлтгэлийнхээ үр дүнд амжилт гаргасан спортын мастерууд зочноор оролцлоо. 
Subscribe to Story of Sport Gurus