Skip to main content
Lead care campaign
Ковид-19 цар тахлын улмаас улс даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжихэд, гишүүдийн санаачлгаар хэрэгцээтэй хүмүүст бага ч болов туслах аян өрнүүлэх санал хүсэлт ирүүлснийг холбооны УЗ дэмжиж, хандив төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулалцлаа.
Subscribe to Lead care campaign