Skip to main content
"DREAM" төсөл өндөрлөлөө
2019-2020 оны ЛИЙД Төгсөгчдийн Холбооны Удирдах Зөвлөлийн багаас 2020 оны 6-р сарын 26-наас 2021 оны 1-р сарын 15-ны хооронд Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгийн санхүүжилтээр DREAM төслийг 5 сарын хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж, төслийн хаалтыг цахимаар зохион байгуулж өндөрлөлөө. 
Subscribe to DREAM