Skip to main content
Спортлог LEAD - 2020
LEAD төгсөгчдийн холбооноос зохион байгуулдаг спорт өдөрлөг, нөхөрсөг тэмцээн  3 дахь жилдээ “СПОРТЛОГ LEAD - 2020” нэртэйгээр 2020 оны 8-р сарын 21, 22-ны өдөр Логарифм дунд сургуулийн спорт зааланд амжилттай явагдсан билээ.
Subscribe to Спортлог LEAD - 2020