Байгаль орчин, хотжилт https://leadalumni.org/ en “Хүртээмжтэй хот” төсөл https://leadalumni.org/khurteemzhtey-khot-tosol <span>“Хүртээмжтэй хот” төсөл </span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T10:10:07+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 10:10">Fri, 01/01/2021 - 10:10</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong>Төслийн зорилго: </strong>Төслийн хүрээнд томоохон барилгын компаниуд, мөн хот төлөвлөгч, архитектор, дизайнеруудыг бэлтгэн гаргадаг коллеж, их сургуулийн оюутан сурагчдад “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтыг орж, хүртээмжтэй барилга байгууламжийн ач холбогдлыг танилцуулна. Улмаар уг сургалтыг цаашид барилгын салбарын мэргэжилтнүүдэд тогтмол явуулдаг болгохын тулд  Монголын Архитекторуудын Эвлэл болон дээрх сургалтыг зохион байгуулдаг Жайка ОУБ-ыг холбож, хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. </span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Үүнээс гадна Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн урд, Энх Тайвны Өргөн Чөлөө дээр байрлах явган хүний нүхэн гарцны налуу замыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон бусад өөр хэрэгцээтэй хүмүүс ашиглахад ээлтэй байх загварыг шинээр боловсруулж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд танилцуулах ба хүртээмжтэй барилга байгууламжийн ач холбогдлын талаар сонирхолтой цуврал контент бэлтгэж, олон нийтийн сүлжээгээр түгээн, нөлөөллийн ажил хийхээр төлөвлөж байна.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><img alt="Зурагт хуудсууд" data-entity-type="file" data-entity-uuid="04713547-b800-4b6a-afa0-61ed8f2551e2" src="/sites/default/files/inline-images/33333333333333333333.jpg" width="1200" height="637" loading="lazy" /></span></span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/6857a5c0-3356-11ea-844a-936e24f02c43_e.jpg" alt="“Хүртээмжтэй хот” төсөл " /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 09:10:07 +0000 LEADAA 138 at https://leadalumni.org “Хэрэглэе, Хэмнэе, Хамгаалъя” төсөл https://leadalumni.org/khereglee-khemnee-khamgaalya-tosol <span>“Хэрэглэе, Хэмнэе, Хамгаалъя” төсөл</span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T09:42:04+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 09:42">Fri, 01/01/2021 - 09:42</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Төслийн зорилго: </span></span></span></span></span></b><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Энэхүү төсөл нь<b> </b>Баян-Өлгий, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Увс, Хөвсгөл аймаг, нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжсэн бөгөөд усны зөв зохистой хэрэглээг сурталчлах нөлөөллийн аяныг зохион байгуулж, хэрэглээний усны хэмнэлтийг тодорхойлох шинэ туршлагыг нэвтрүүлж, үр дүнг төрийн байгууллага, олон нийтэд танилцуулахыг зорьсон.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Хэрэгжүүлсэн ажлууд: </span></span></span></span></span></b><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Төслийн баг <b>“</b>Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ-ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран 4 сургалтын модуль, 1 видео хичээлийг бэлтгэж төсөл хэрэгжсэн байгууллагуудад сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулснаас гадна ус хэмнэх төхөөрөмж буюу даралт багасгагч суурилуулсан.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Сургалтын хөтөлбөрийн видео хичээлийг Баян-Өлгий аймгийн 3-р сургуулийн нийт 50 ангийн 1300 гаруй сурагч үзсэн. Усаа хэрхэн хэрэглэх, хэмнэх, хамгаалах сургалтад Дорнод аймгийн Хан-Уул цогцолбор сургуулийн ахлах ангийн 140 гаруй сурагч, Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх “Миний ертөнц” бүлгэмийн сурагчид, Увс аймагт ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 133 сурагч, Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нийт 48 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Хөвсгөл аймгийн Дэлгэрмөрөн голын онцгой болон хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй 34 аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан албан хаагчдад, Мөрөн сумын Титэм ахлах сургуулийн 12 дугаар ангийн 4 бүлэгт, Чингэлтэй дүүргийн 5-р дунд сургууль болон 139-р бага сургуульд усны зүй зохистой хэрэглээний талаар сургалтыг тус тус хийжээ.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Мөн Булган аймгийн М20 залуучуудын клубтэй хамтран “Цэнхэр сувд” төслийг зохион байгуулж, цэвэр усны зүй зохистой хэрэглээний талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх, цэвэр усны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилготой нэвтрүүлэг хийж цацсан.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="ic text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Төслийн үр дүн: </span></span></span></strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Төслийн хүрээнд Баян-Өлгий, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Увс, Хөвсгөл аймаг, нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн нийт 1800 гаруй багш, оюутан сурагч, албан хаагчдад усаа хэрхэн хэрэглэх, хэмнэх, хамгаалах талаар сургалт орж, мэдээллийг түгээсэн. Төсөл хэрэгжсэн долоон газраас зургаад нь ус хэмнэх төхөөрөмж суурилуулж, хэмжихэд бэлэн болсон.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="ic text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="e4fb" style="margin-top: 32px;"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="box-sizing:inherit"><span style="word-break:break-word"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Төслийн зорилтын хүрээнд төслийн танилцуулга видео, усны зүй зохистой хэрэглээний тухай видео сургалт, “Цэнхэр сувд” бүрэн хэмжээний нэвтрүүлгийг бэлтгэн гаргаж, орон нутгийн ТВ болон сошиал орчинд түгээж, нийт 36,000 гаруй хүнд хүргэжээ.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="ic text-align-justify" style="margin-top:32px"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Чингэлтэй дүүрэгт тус дүүргийн ЗДТГ-ын санхүүжилтээр “Хэрэглэе, Хэмнэе, Хамгаалъя” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Мөн 2021 онд Увс аймгийн БОАЖГ, Увс нуурын ай савын тусгай хамгаалалтын газар, Америкийн номын сан хамтран ЕБС-ийн сурагчдын дунд олон талт арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="ic text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="c37b" style="margin-top: 32px;"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="box-sizing:inherit"><span style="word-break:break-word"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong style="box-sizing:inherit"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">Дэмжигч байгууллага: </span></span></span></strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#292929"><span style="letter-spacing:-.05pt">“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ, Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ, Булган Аймгийн ЗДТГ, Булган аймгийн “Сайхан Монгол” ТВ, М20 клуб, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Увс аймгийн БОАЖГ, Увс нуурын ай савын тусгай хамгаалалтын газар, Америкийн номын сан, Хөвсгөл нуур Эгийн голын сав газрын захиргаа, Дэлгэрмөрөн-Шишхэд голын сав газрын захиргаа</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <img alt="Us" data-entity-type="file" data-entity-uuid="039d73a0-5c55-4d98-9bc5-28d39b20d16f" height="305" src="/sites/default/files/inline-images/1_R_FM5asK1P1gBPRcXa6KPQ.jpeg" width="542" class="align-center" loading="lazy" /><p class="text-align-justify" style="margin-top:32px"> </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/1_XN1p8Idl1fGiUUmbNB-TPw.png" alt="" /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 08:42:04 +0000 LEADAA 135 at https://leadalumni.org “ Орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хариуцлагатай уул уурхай” төсөл https://leadalumni.org/oron-nutgiyn-irgediyn-orolcoo-khariuclagatay-uul-uurkhay-tosol <span>“ Орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хариуцлагатай уул уурхай” төсөл</span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T09:03:15+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 09:03">Fri, 01/01/2021 - 09:03</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Төслийн зорилго:</strong> Тус багийн залуус 2017 оны 7-р сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын малчид, хувийн болон төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд, бизнес эрхлэгчид зэрэг нийт 39 орон нутгийн иргэдэд хуулийн болон байгаль орчны талаарх сургалт зөвлөгөө зохион байгуулж иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх зорилго бүхий төслийг санаачлан гүйцэтгэсэн юм.</p> <p><strong>Хэрэгжүүлсэн ажил:</strong> Төслийн сургалт зөвлөгөөнүүд Завхан аймгийн Орон Нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Танхим болоод иргэдийн бэлдсэн танхимд тус тус зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалт уулзалтын үеэр уул уурхайн олборлолт иргэдэд тэр тусмаа орон нутгийн иргэдийн амьдралд хэрхэн сөргөөр нөлөөлж буй талаар иргэдтэй ярилцсан билээ.</p> <p data-selectable-paragraph="" id="5adb">Түүнчлэн сургалтад хамрагдсан иргэдэд болоод тус сумын 480 гаруй айл өрхөд, уул уурхайн олборлолт байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж буйг ойлгуулах таниулах зорилгоор гарын авлага бүхий мэдээллүүдээр хангасан юм.</p> <p data-selectable-paragraph="" id="abbe"><strong>Дэмжиж ажилласан байгууллага: </strong>Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК</p> <p data-selectable-paragraph=""><img alt="“ Орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хариуцлагатай уул уурхай” төсөл" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c82975d1-7924-4825-bd19-198f436e04d6" src="/sites/default/files/inline-images/1_Imz0egvVQckzmrsw4Xr-9Q.jpeg" width="500" height="333" loading="lazy" /></p> <p data-selectable-paragraph=""> </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/1_tBGT_SCIj-g4MUAmHpVWSw.jpeg" alt="“ Орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хариуцлагатай уул уурхай” төсөл" /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 08:03:15 +0000 LEADAA 132 at https://leadalumni.org “Агаарын бохирдлыг бууруулах” төсөл https://leadalumni.org/agaaryn-bokhirdlyg-buuruulakh-tosol <span>“Агаарын бохирдлыг бууруулах” төсөл</span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T08:59:25+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 08:59">Fri, 01/01/2021 - 08:59</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><strong>Төслийн зорилго:</strong> Гэр хороололд амьдардаг айл өрхүүд өөрсдөө агаарын бохирдлыг бууруулах арга замыг олоход мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Уг төсөл Сонгинохайрхан дүүргийн 7–9 дүгээр хорооны сургалтад хамрагдах хүсэлтэй 100 айл өрхийг хамруулжээ.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Хэрэгжүүлсэн ажил: </strong>2017 оны 5 сарын 5-ны өдөр сэргээгдэх эрчим хүчний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, борлуулагч байгууллагуудын гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулж бэлдсэн, гэр хорооллын амины орон сууцны халаалтын шийдлүүд бүхий үзэсгэлэнг зохион байгуулж, Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 9-р хорооны 92 иргэнд үзүүлсэн байна.<br /> Сургалт 2017 оны 5 сарын 5, 21, 27-ны өдрүүдэд Агаарын бохирдлын эрүүл мэндийн нөлөөлөл, Компакт сити төсөл, нарны эрчим хүч, дулаалгын шинэ технологи, дулаалгын өртгийг тооцоолж гаргах зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="b7b9">УБ хотын агаарын бохирдол нь ялангуяа бага насны хүүхдийн уушгины үйл ажиллагаанд нөлөөлж, амьсгалын замын үрэвсэлт өвчнөөр өвчлөх гол шалтгаан болоод байгаа билээ. Өдөр өнжүүлэх төвүүд болон айл өрх гэр доторх агаарын бохирдлыг бууруулж, дулаан өвөлжихийн тулд зориулалтын дулаалга хийж, зөв халаалтын систем ашиглах шаардлага бидэнд бий. Тиймээс LEAD Mongolia 2016 байгаль орчин, хотжилт багийнхан маань “Монголын хүүхдийн эрхийн төв” ТББ-ын дэргэдэх “Шинэлэг” хүүхдийн халамжийн төвийг сонгон авч байрыг нь дулаалжээ. </p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><strong>Дэмжиж ажилласан байгууллагууд:</strong> NBC LLC, Монгол Эрчим Хүч Клуб, Монголын Эрчим Хүчний Ассоциаци, Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК, Нью Жуулчин Тур ХХК</p> <img alt=" “Агаарын бохирдлыг бууруулах” төсөл" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d96e2d52-983d-4f1b-97e4-f847b5abf35c" height="370" src="/sites/default/files/inline-images/%D1%81%D1%81%D1%81%D1%81%D1%81.jpeg" width="556" class="align-center" loading="lazy" /><p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jy8SvbXE41Q" width="640"></iframe></p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/1_8hg65KNI6k1VXn89GLUJkg.jpeg" alt="“Агаарын бохирдлыг бууруулах” төсөл" /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 07:59:25 +0000 LEADAA 131 at https://leadalumni.org “БИ+Д: Өөрөөсөө эхэлье” төсөл https://leadalumni.org/bid-ooroosoo-ekhele-tosol <span>“БИ+Д: Өөрөөсөө эхэлье” төсөл</span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T08:42:53+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 08:42">Fri, 01/01/2021 - 08:42</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="837b"><strong>Төслийн зорилго:</strong> Байгаль орчин, хотжилтын баг “БИ+Д: Өөрөөсөө Эхэлье” санаачилгыг эхлүүлж, хотжилтоос үүдэлтэй байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг бүтээлч зурагт хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх зорилготой төсөл юм.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="528d"><strong>Хэрэгжүүлсэн ажлууд: </strong>Төсөлд Монголын шилдэг дизайнеруудын нэгдэл “Бид Монгол Агуулга” ТББ-ын график дизайнерууд голлох үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Төслийн баг уур амьсгалын өөрчлөлт, хог хаягдал, агаарын бохирдлын чиглэлээр ажиллаж, судалгаа хийдэг экспертүүдтэй хоёр удаагийн уулзалт зохион байгуулснаар дизайнерууд байгаль орчны асуудлаар зөв, бодит мэдлэг мэдээлэл авсан юм. Ийнхүү авьяаслаг дизайнеруудын тусламжтайгаар Монгол Улсад тулгамдаад буй байгаль орчны асуудлыг олон нийтэд ойлгуулах, таниулах зорилго бүхий нийт 50 зурагт хуудас бүтээв.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><img alt="Зурагт хуудсууд" data-entity-type="file" data-entity-uuid="08e5372a-94e8-48a1-87c7-fc3eb90ebfa3" src="/sites/default/files/inline-images/1_VXcld8DcU1Hwi5JxzJS_8Q.jpeg" width="700" height="255" loading="lazy" /></p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="f9a0">Дээрх бүтээлүүдийн үзэсгэлэнг хүн ам ихээр төвлөрч үйлчлүүлдэг Шангри-Ла худалдааны төвийн нэг давхарт 7 хоногийн турш зохион байгуулжээ. Мөн АШУҮИС, ШУТИС, МУИС их сургуулиуд болон Хэнтий, Сүхбаатар, Дархан-Уул аймгуудад үзэсгэлэнг гаргаж, оюутан залуус, олон нийтэд байгаль орчны тулгамдаад буй асуудлуудыг таниулахыг хичээсэн юм.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="754f"><strong>Төслийн үр дүн:</strong> Зурагт хуудасны үзэсгэлэнг ойролцоогоор 5000 гаруй хүн үзэж сонирхсон байна. Мөн төслийн багийнхан зурагт хуудсуудыг <a href="https://www.facebook.com/UBGreens/" rel="noopener nofollow" target="_blank">Би+Д</a> болон Бид Монгол Агуулга фэйсбүүк хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн сувгаар дамжуулан сурталчилсан.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="670e"><strong>Дэмжиж ажилласан байгууллага: </strong>Бид Монгол Агуулга ТББ, Монголын Маркетингийн Холбоо ТББ, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Монголын Ногоон Бизнесийн Зөвлөл ТББ.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><img alt="Төсөлийн оролцогчид" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c6b6727b-4f3a-4c30-b23c-1e8b2cd9a406" src="/sites/default/files/inline-images/1_exvx58r6O8chgWX8UuhKYg.jpeg" width="700" height="315" loading="lazy" /></p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="">Байгаль орчин, хотжилт баг болон “Бид Монгол Агуулга” ТББ-ын график дизайнерууд</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_UCqYp3kcXg" width="640"></iframe></p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""> </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/1_VXcld8DcU1Hwi5JxzJS_8Q.jpeg" alt="" /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 07:42:53 +0000 LEADAA 126 at https://leadalumni.org “Бидний мөрөөдлийн талбай” төсөл https://leadalumni.org/bidniy-moroodliyn-talbay-tosol <span>“Бидний мөрөөдлийн талбай” төсөл</span> <span><span>LEADAA</span></span> <span><time datetime="2021-01-01T07:45:46+01:00" title="Friday, January 1, 2021 - 07:45">Fri, 01/01/2021 - 07:45</time> </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><strong>Төслийн зорилго: </strong>Байгаль орчин, хотжилт баг Сонгинохайрхан дүүргийн 31-р хорооны иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх, тус хорооны дэд бүтцийн асуудлыг “Бидний мөрөөдлийн талбай” төслөөрөө шийдвэрлэх зорилго тавьжээ. Энэхүү төслийнхөө хүрээнд ногоон байгууламж, тоглоомын талбай байгуулах замаар иргэдийг орон нутгийн үйл явц, төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилт гэх мэт бүхий л үйл явцад гар бие оролцуулсан юм. Ингэснээр иргэд өөрсдөө асуудал шийдэх санаачилга гаргаж, түүнийгээ хэрэгжүүлэх боломж бүхий суурийг нь бий болговол гэр хорооллын амьдралын чанар нь дээшилнэ гэж үзжээ.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="1cfb"><strong>Хэрэгжүүлсэн ажлууд: </strong>LEAD Mongolia 2018 байгаль орчин хотжилт багийн санаачилсан “Бидний мөрөөдлийн талбай” төсөл нь 2018 оны 12-р сараас 2019 оны 7-р сар хүртэл нийт 7 сарын турш хэрэгжсэн юм. Төслийн хэрэгжилт үндсэн гурван хэсэгтэй бөгөөд үүнд: (1) Тус хорооны иргэдийг идэвхжүүлэх, нэгтгэх, (2) Тус хорооны иргэд, удирдлагатай хамтран ажиллах, (3) Төслийн загвар бий болгох, туршлагаасаа хуваалцах.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="">Төслийн баг 2019 оны 2-р сард, тус хорооны нийт 35 айл өрхөөс тэдэнд шаардлагатай байгаа хэрэгцээний тухай судалгаа явуулсан юм. Судалгаанд хамрагдсан айл өрхөөс 26 нь хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, тэдний бие бялдрыг хөгжүүлэх хүүхдийн тоглоомын талбай хэрэгтэй гэсэн дүн гаржээ. Ингээд тус хорооны иргэдтэй хийсэн хоёр удаагийн төслийн тухай танилцуулга уулзалтаар төсөл албан ёсоор эхэлсэн юм.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="">“Бидний мөрөөдлийн талбай” төслийн бүтээн байгуулалтад LEAD Төгсөгчдийн холбоо, Хонг Конгийн Их Сургууль, тус хорооны иргэд зэрэг олон хүн сайн дурын ажил хийж оролцсон юм.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph="" id="29c9"><strong>Төслийн үр дүн: </strong>Төслийн үр дүнд 900м2 талбай бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай, 400 гаруй мод, бургаслаг ногоон байгууламж байгуулагдсан. Хүүхдийн тоглоомын талбай нь сагсны талбай, хүүхдийн тоглоомууд, бие бялдрыг хөгжүүлэх төхөөрөмжүүд, үерээс хамгаалах тоноглол болон ногоон байгууламжаас бүрдэнэ. Түүнчлэн энэхүү төслөө жишиг төсөл болгох, бусад хорооны иргэдэд туршлагаасаа хуваалцах зорилгоор, төслийн хэрэгжилтийн бүхий л үйл явцыг багтаасан 21 хуудас бүхий гарын авлагыг монгол хэлээр бэлдэж цахим орчинд байршуулжээ.</p> <p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><strong>Дэмжигч байгууллага: </strong>Эко Ногоолин ТББ, Сонгинохайрхан дүүргийн 31-р хорооны удирдлага, иргэд, Вагнер Ази ХХК, LEAD Төгсөгчдийн холбоо, Хонг Конгийн Их Сургууль, GoFundMe сайтаар хандив өргөсөн хүмүүс.</p> <img alt="“Бидний мөрөөдлийн талбай” төслийн нээлтийн ажиллагаа" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a8150309-43c6-4b88-91d1-dec968a3e4f5" height="489" src="/sites/default/files/inline-images/1_Vukn-iB6Zn0JOOlCdGvjdg.jpeg" width="651" class="align-center" loading="lazy" /><p class="text-align-justify" data-selectable-paragraph=""><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vwgDK5IYt-s" width="640"></iframe></p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="en">Байгаль орчин, хотжилт</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/portfolio-images/1_zKvx6ne6vVFb6BZpH2kBkg.jpeg" alt="“Бидний мөрөөдлийн талбай” төсөл" /> </div> </div></div> Fri, 01 Jan 2021 06:45:46 +0000 LEADAA 121 at https://leadalumni.org